top of page
BARRIEREFREI_SCHOeCKL_119_c_Lupi_Spuma-2200x1240.jpg

ROMELE DISC GOLF ARENA – ETT PILOTPROJEKT

Discgolfbanor anpassade för rullstolar är inget nytt.

 

Men som första discgolfbana i världen (tror vi i alla fall) har vi byggt en anläggning som ska vara anpassad för två olika aspekter av funktionsvariation:

 

En tillgänglighetsanpassad bana designad rörelsenedsatta och en spännande bana för utövare med intellektuell funktionsvariation.

 

Funkisarenan är navet i vår verksamhet. Den ligger mitt i anläggningen och ger en annars förbisedd grupp möjligheten att testa och utöva discgolf.

 

Läs mer om banorna på Funkisarenan här.

Funkisarenans banor

Tre banor med olika grader av tillgängighetsanpassning får plats på Romele Funkisarena.

Varför en funkisarena för discgolf?

På Svenska Discgolfförbundets årsmöte 2021 beslutades att discgolf ska bli en parasport. Discgolf är en aktivitet som passar nästan alla utövare, men som trots det har haft svårt att nå ut till nya grupper av aktiva.

 

Det två största hindren är att det saknas är banor och kunskap att nå ut till utövarna. Detta åtgärdar Romele Funkisarena. Anläggningen blir den första discgolfbanan i Sverige som helt designats och tillgänglighetsanpassats med parasport och funkisaktiviteter i åtanke.

 

Med våra starka samarbetspartners har vi försökt bygga kunskapen som behövs för att nå ut och få nya utövare. Här vill vi nämna Malmö Ultimate, Föreningen Funkisfamiljer och inte minst Svenska Discgolfförbundet.

 

Vi vill också rikta ett stort tack till våra ”Romeles vänner” som genom att gå in med stöd till Spinndisc FK, har gjort att vi kunnat finansiera bygget.

 

Sammantaget blir Romele Funkisarena ett pilotprojekt för discgolf som Parasport/funkisaktivitet som andra utvecklare av discgolfbanor och föreningar kan luta sig mot.

bottom of page